Sản phẩm của chúng tôi

Phần mềm quản lý vật tư, thiết bị

Là công cụ giúp quản lý, điều hành và cung cấp thông tin dữ liệu về các loại vật tư, hàng hoá phục vụ qúa trình sản xuất xuyên suốt từ nghiệp vụ MR đến tồn kho

Phần mềm quản lý nhân sự

TGS.HRM - Phần mềm Quản lý Nhân sự, tiền lương được thiết kế cho các doanh nghiệp sản xuất. Phần mềm TGS.HRM mạnh mẽ và dễ sử dụng này cho phép nhóm nhân sự của bạn bắt đầu làm việc hiệu quả hơn bằng cách tận dụng thời gian và nguồn lực của họ

Phần mềm quản lý khách sạn

Phần mềm quản lý khách sạn online có tất cả các tính năng cần thiết cho các khách sạn vừa và nhỏ để hoạt động trơn tru. Phần mềm quản lý khách sạn online có thể được sử dụng cho các nhà nghĩ, nhà trọ, các khách sạn vừa và nhỏ.