Phần mềm quản lý vật tư, thiết bị

TGS.WMS được thiết kế để tối ưu hóa hoạt động của kho, quản lý toàn bộ chu trình hoạt động của kho vật tư, thiết bị trong chế độ thời gian thực

Mục tiêu của TGS.WMS là tự động hóa toàn bộ chu trình quản lý kho - từ yêu cầu sử dụng vật tư thiết bị cho đến mua sắm, nhập kho, xuất kho và theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, Loại bỏ sự cần thiết cho tài liệu giấy. Tất cả tài liệu được tạo ra, truyền tải, xử lý và tối ưu hóa trong hệ thống và chuyển đổi thành các nhiệm vụ chính xác được gửi riêng cho từng các nhân liên quan thông qua email

Khả năng đáp ứng, hiệu quả mang lại

  • Kiểm soát và theo dõi yêu cầu sử dụng vật tư, thiết bị
  • Nắm bắt được chính xác quá trình sử dụng thiết bị
  • Quản lý được chi phí mua sắm vật tư, thiết bị thông qua quy trình phê duyệt đơn hàng
  • Có khả năng tạo ra các khuyến nghị về tối ưu hóa các hoạt động trong kho hàng
  • Loại bỏ sự cần thiết phải ngừng hoạt động để tiến hành kiểm kê vật lý
  • Cho phép tăng độ chính xác về số lượng và trữ lượng lên 99,9% trong khi giảm thời gian nhận và vận chuyển bằng 2-3 lần
  • Cho phép quản lý nhiều kho, nhiều địa điểm

MR


Yêu cầu sử dụng vật tư

PO


Mua mới vật tư, thiết bị

BÁO CÁO


Báo cáo sử dụng, thống kê mua sắm

TGS.WMS


Quản lý kho vật tư, thiết bị

NHẬP KHO


Nhập vật tư thiết bị vào kho

THIẾT BỊ


Theo dõi sử dụng thiết bị

XUẤT KHO


Xuất vật tư theo yêu cầu

MR - Yêu cầu vật tư


Khi có phát sinh nhu cầu sử dụng vật tư, thiết bị, người dùng sử dụng chức năng này để tạo yêu cầu và gửi cho thủ kho.

Tất cả các yêu cầu dều phải thông qua các bước phê duyệt từ cấp quản lý mới được thủ kho xuất kho hoặc thực hiện mua sắm, nếu vật tư thiết bị không có trong kho

Người dùng, quản lý hoặc phụ trách dự án có thể theo dõi được tình trạng yêu cầu của mình như quản lý đã duyệt chưa ? thủ kho đã xuất chưa ?...

Chức năng này cho phép thực hiện

  • Yêu cầu sử dụng
  • Yêu cầu mua dự trữ kho
  • Yêu cầu chuyển thiết bị từ nơi khác đến