Phần mềm quản lý khách sạn

Phần mềm quản lý khách sạn online có tất cả các tính năng cần thiết cho các khách sạn vừa và nhỏ để hoạt động trơn tru. Phần mềm quản lý khách sạn online có thể được sử dụng cho các nhà nghĩ, nhà trọ, các khách sạn vừa và nhỏ.

Phần mềm quản lý khách sạn online cung cấp một giải pháp quản lý xuyên suốt từ đặt phòng, nhận phòng, ứng trước, chuyển phòng, sử dụng dịch vụ cho đến thanh toán. Phần mềm cho phép quản lý đặt phòng theo nhóm, quản lý hàng tồn kho, quản lý các dịch vụ bổ sung…

Khả năng đáp ứng, hiệu quả mang lại

  • Giao diện trực quan, hế thống chức năng theo tình trạng phòng
  • Sử dụng mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị
  • Xác định giá chính xác để tối ưu hóa doanh thu khách sạn
  • Dự báo chính xác nhu cầu kinh doanh
  • Quản lý hiệu quả và kiểm soát các dịch vụ tại khách sạn
  • Xây dựng giá trị thương hiệu cao hơn và tăng doanh thu
  • Cho phép cài đặt cách tính tiền

Đặt phòng


Đặt phòng và xử lý đặt phòng

Lễ tân


Xử lý đặt phòng, nhận phòng, trả phòng

Báo cáo


Quản lý ngày phép, phê duyệt phép

TGS.Hotel


Quản khách sạn

Quản lý phòng


Báo cáo tình hình nhân sự, tiền lương

Quản lý nhân viên


Khai báo, cài đặt thông tin hệ thống

Dịch vụ, kho


Quản lý thu chi, kiểm toán đêm

Đặt phòng


Quản lý đặt phòng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất tại một khách sạn và hệ thống của chúng tôi đơn giản hóa quá trình mang lại hiệu quả mà không ảnh hưởng đến thời gian của bạn.

  • Đặt phòng trực tuyến
  • Đặt phòng trực tiếp