Chúng tôi có thể giúp bạn :

 • Kiểm soát chi phí
 • Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ
 • Quản bá thương hiệu của doanh nghiệp
 • Tin gọn bộ máy quản lý
 • Dành thời gian tập trung cho chiến lược của doanh nghiệp
Xem thêm

Lĩnh vực chúng tôi phục vụ

 • Y tế, bệnh viện
 • Sản xuất, công nghiệp nặng
 • Dầu khí
 • Thương mại
 • Du lịch, khách sạn, nhà hàng
 • Quản trị nhân sự
 • Quản trị dự án
 • Tư vấn lập dự án

Xem thêm

Dịch vụ Dịch vụ CNTT khác

Quản trị và bảo trì hệ thống CNTT

TGS biết rằng việc quản lý và bảo trì máy tính để bàn, cơ sở hạ tầng mạng và máy chủ đã trở thành vấn đề kinh doanh quan trọng và vượt quá phạm vi của các nguồn lực nội bộ. Bạn không đủ khả năng để kiểm tra các nguy cơ lỗi của hệ thống ảnh hưởng đến năng suất và chi phí của công ty. TGS cung cấp dịch vụ và hỗ trợ 24/7